El projecte ENDÈMICS es duu a terme al fons marí de les platges del Vendrell. Aquest té la finalitat d’avaluar l’estat actual de les praderies de Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, a causa de l’accelerada degradació que han patit durant els darrers anys.
Durant aquest, es du a terme una cartografia exhaustiva de les dues fanerògames, per a conèixer amb detall la regressió que aquestes han patit, com també per valorar la connectivitat entre els diferents hàbitats que formen les praderies.
De la mateixa manera, per entendre el motiu de la regressió, s’avaluen els possibles impactes mitjançant mostreig de contaminants a sediments i aigües, amb la col·laboració de l’Universitat Rovira i Virgili.
Per altra banda, es fa monitoratge de la Posidònia i de les espècies endèmiques, en perill d’extinció, termòfiles i invasores, a través de busseig autònom i de la mà de la ciutadania.
Vols participar amb els censos de biodiversitat? Contacta amb nosaltres a biologia@oceanicos.net